logo eu

Seminář DTM pro geodety

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro geodety, jehož obsahem budou modelové příklady zpracování zakázky základní prostorové situace (ZPS) a technické infrastruktury (TI).

Seminář proběhne ve 2 termínech se stejným programem:

  • pátek 14. června 2024 od 9 hodin
  • pátek 21. června 2024 od 9 hodin

v hlavní budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích, v kruhovém sále zastupitelstva.

Spuštění pilotního provozu IS DTM Jihočeského kraje ke dni 10. 5. 2024

V souladu s bodem 1 přechodných ustanovení zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, (zavedených zákonem č. 47/2020 Sb. Čl. II) zpřístupnil Jihočeský kraj digitální technickou mapu kraje a tímto vyzývá obce a další vlastníky, provozovatele a správce dopravní a technické infrastruktury k součinnosti, zejména k předání jimi vedených údajů o objektech a zařízeních, které jsou obsahem digitální technické mapy kraje.

Informační schůzka pro obce k 2. vlně mapování DTM

Pro obce zapojené do 2. vlny DTM Jihočeského kraje pořádáme informační seminář, kde budou poskytnuty aktuální informace k harmonogramu příprav veřejné zakázky "Pořízení dat technické infrastruktury pro projekt Rozvoj digitální technické mapy Jihočeského kraje", a dále k povinnostem obcí jako vlastníků technické a dopravní infrastruktury v kontextu spuštění DTM Jihočeského kraje k 1. 7. 2024.

Seminář se koná ve 2 termínech:

Digitální technická mapa Jihočeského kraje pro geodety

Dovolujeme si Vás pozvat na informační seminář týkající se problematiky pořizování dat pro digitální technické mapy krajů (DTM) zaměřený na činnost geodeta a jeho úlohu v procesu pořizování dat do DTM.

Seminář se koná v pátek 10. května 2024 od 11:00 hodin v kruhovém sále zastupitelstva, v hlavní budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

Seminář se koná za účasti zástupce České komory zeměměřičů.

Nový termín semináře k aktuálnímu stavu DTM Jihočeského kraje pro obce

Dovolujeme si Vás pozvat na Informační seminář pro obce, jehož programový obsah bude totožný se semináři ze dne 18. a 22. března 2024, neboť z kapacitních důvodů nebylo možné umožnit účast všem zájemcům.

Tématem semináře budou aktuální informace pro obce, jako vlastníky sítí technické a dopravní infrastruktury, k jejich povinnostem v kontextu spuštění DTM kraje k 1. 7. 2024.

Seminář bude konat v úterý 16. dubna 2024 od 9:00 hod v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2.

Aktuální informace k DTM Jihočeského kraje pro obce

Dovolujeme si Vás pozvat na Informační seminář pro obce, na kterém Vám budou poskytnuty aktuální informace k DTM Jihočeského kraje, a to zejména z hlediska povinností uložených obcím jako vlastníkům/správcům/provozovatelům sítí technické a dopravní infrastruktury.

Seminář se uskuteční ve dvou termínech:

Zahájení testovacího provozu IS DTM

Začátkem července 2023 byl v souladu s Etapami zahájení provozu Informačních systémů DTM krajů zahájen testovací provoz Informačního systému Digitální technické mapy kraje. V jednotlivých krocích testovacího provozu bude zároveň v souladu s Rámcovým harmonogramem klíčových kroků při budování IS DMVS realizováno vzájemné testování napojení těchto informačních systémů a ověřování datových toků.

Subscribe to