logo eu

Nový termín semináře k aktuálnímu stavu DTM Jihočeského kraje pro obce

Dovolujeme si Vás pozvat na Informační seminář pro obce, jehož programový obsah bude totožný se semináři ze dne 18. a 22. března 2024, neboť z kapacitních důvodů nebylo možné umožnit účast všem zájemcům.

Tématem semináře budou aktuální informace pro obce, jako vlastníky sítí technické a dopravní infrastruktury, k jejich povinnostem v kontextu spuštění DTM kraje k 1. 7. 2024.

Seminář bude konat v úterý 16. dubna 2024 od 9:00 hod v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2.

Aktuální informace k DTM Jihočeského kraje pro obce

Dovolujeme si Vás pozvat na Informační seminář pro obce, na kterém Vám budou poskytnuty aktuální informace k DTM Jihočeského kraje, a to zejména z hlediska povinností uložených obcím jako vlastníkům/správcům/provozovatelům sítí technické a dopravní infrastruktury.

Seminář se uskuteční ve dvou termínech:

Zahájení testovacího provozu IS DTM

Začátkem července 2023 byl v souladu s Etapami zahájení provozu Informačních systémů DTM krajů zahájen testovací provoz Informačního systému Digitální technické mapy kraje. V jednotlivých krocích testovacího provozu bude zároveň v souladu s Rámcovým harmonogramem klíčových kroků při budování IS DMVS realizováno vzájemné testování napojení těchto informačních systémů a ověřování datových toků.

Novela vyhlášky o DTM kraje

Ve Sbírce zákonů vyšla dne 23. 6. 2023 pod č. 186/2023 vyhláška, kterou se novelizuje vyhláška č. 393/2020 sb. o digitální technické mapě kraje.

Seznam obcí zapojených do 2. vlny mapování DTM Jihočeského kraje

Jihočeský kraj od poloviny dubna do konce května 2023 provedl oslovení vybraných obcí s nabídkou účasti v 2. vlně mapování DTM Jihočeského kraje, kdy byly upřednostněny obce s nejnižším počtem obyvatel. Do datových schránek obcí byla rozeslána karta obce s uvedením předpokládaných délek sítí technické infrastruktury ve vlastnictví obce.

Pozvánka na seminář pro geodety

Dovolujeme si Vás pozvat na informační seminář týkající se problematiky pořizování dat pro digitální technické mapy krajů (DTM) zaměřený na činnost geodeta a jeho úlohu v procesu pořizování dat DTM. Součástí semináře bude i představení novinek v souvislosti se vznikem České komory zeměměřičů.

Seminář se koná v úterý 27. června 2023 od 13 hodin v kruhovém sále zastupitelstva, v hlavní budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

Subscribe to