logo eu

Spuštěn Portál DMVS

Dne 3. 4. 2023 byl na adrese https://dmvs-i.cuzk.cz/portal spuštěn Portál DMVS umožňující testovat volání evidenčních, editačních a výdejových služeb.

Možnosti testovacího provozu byly prezentovány také na semináři ČÚZK konaném dne 29. 3. 2023. Prezentace ze semináře jsou k dispozici zde.

Krajské setkání SMOČR v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 30. 3. 2023 se na Výstavišti v Českých Budějovicích konalo Krajské setkání Svazu měst a obcí České republiky, kde byla jedním z bodů programu i "Digitální technická mapa - povinnosti měst a obcí aneb krajský úřad podává pomocnou ruku". Prezentace k tomuto bodu je dostupná zde.

Dotazníkové šetření obcí

Jihočeský kraj ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a dalšími subjekty připravuje navazující program podpory rozvoje DTM z Národního plánu obnovy. Tato podpora prioritně pomůže obcím se zmapováním jejich infrastruktury pro účely DTM a pomůže splnit zákonné povinnosti obcí.

Seminář DTM pro obce - nové termíny

Dovolujeme si Vás pozvat na další termín Informačního semináře pro obce týkajícího se problematiky DTM, zejména s ohledem na aktuální legislativu. Uskuteční se ve dvou termínech v pondělí 13. 2. 2023, od 9:00 hod a od 16:30 hod, v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2. Seminář je určen především pro zájemce, kteří se nemohli zúčastnit seminářů pořádaných v listopadu 2022.

Program:

Seminář DTM pro obce

Ve dnech 7. 11. 2022, 8. 11. 2022 a 21. 11. 2022 se v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje konal informační seminář pro obce týkající se problematiky DTM, zejména s ohledem na aktuální legislativu.

Program:

  1. Aktuální informace o DTM Jihočeského kraje dle platné legislativy (zákon 47/2020 Sb.),
  2. Povinnosti obce jako editora DTM Jihočeského kraje,
  3. Pomoc krajského úřadu obcím,
  4. Odpovědi na případné dotazy.

Semináře se zúčastnili zástupci 158 obcí Jihočeského kraje.

Vyhlášena veřejná zakázka „Zajištění odborného dohledu a dozoru nad kvalitou pořizovaných dat – konzultační služby pro přejímání pořízených dat“

Dne 17. 12. 2021 byla zveřejněna zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Zajištění odborného dohledu a dozoru nad kvalitou pořizovaných dat – konzultační služby pro přejímání pořízených dat“. Předmětem této zakázky je kontrola správnosti a přesnosti pořízených dat pro projekt DTM. Lhůta pro podání nabídek do 13. 1. 2022, 12:00 hodin.

Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele.

Subscribe to