logo eu

Spuštěna Digitální technická mapa Jihočeského kraje

Dne 1. 7. 2024 byla spuštěna Digitální technická mapa Jihočeského kraje (DTM JČK).

Portál DTM JČK naleznete na adrese https://jck.krajdtm.cz/, kde si můžete prohlížet data prostřednictvím veřejně dostupné mapové aplikace a využívat další funkcionality.

Další aktuality a informace pro všechny dotčené subjekty budou zveřejňovány již jen na Portálu DTM JČK.

Seminář DTM pro geodety

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro geodety, jehož obsahem budou modelové příklady zpracování zakázky základní prostorové situace (ZPS) a technické infrastruktury (TI).

Seminář proběhne ve 2 termínech se stejným programem:

  • pátek 14. června 2024 od 9 hodin
  • pátek 21. června 2024 od 9 hodin

v hlavní budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích, v kruhovém sále zastupitelstva.

Spuštění pilotního provozu IS DTM Jihočeského kraje ke dni 10. 5. 2024

V souladu s bodem 1 přechodných ustanovení zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, (zavedených zákonem č. 47/2020 Sb. Čl. II) zpřístupnil Jihočeský kraj digitální technickou mapu kraje a tímto vyzývá obce a další vlastníky, provozovatele a správce dopravní a technické infrastruktury k součinnosti, zejména k předání jimi vedených údajů o objektech a zařízeních, které jsou obsahem digitální technické mapy kraje.

Informační schůzka pro obce k 2. vlně mapování DTM

Pro obce zapojené do 2. vlny DTM Jihočeského kraje pořádáme informační seminář, kde budou poskytnuty aktuální informace k harmonogramu příprav veřejné zakázky "Pořízení dat technické infrastruktury pro projekt Rozvoj digitální technické mapy Jihočeského kraje", a dále k povinnostem obcí jako vlastníků technické a dopravní infrastruktury v kontextu spuštění DTM Jihočeského kraje k 1. 7. 2024.

Seminář se koná ve 2 termínech:

Digitální technická mapa Jihočeského kraje pro geodety

Dovolujeme si Vás pozvat na informační seminář týkající se problematiky pořizování dat pro digitální technické mapy krajů (DTM) zaměřený na činnost geodeta a jeho úlohu v procesu pořizování dat do DTM.

Seminář se koná v pátek 10. května 2024 od 11:00 hodin v kruhovém sále zastupitelstva, v hlavní budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

Seminář se koná za účasti zástupce České komory zeměměřičů.

Nový termín semináře k aktuálnímu stavu DTM Jihočeského kraje pro obce

Dovolujeme si Vás pozvat na Informační seminář pro obce, jehož programový obsah bude totožný se semináři ze dne 18. a 22. března 2024, neboť z kapacitních důvodů nebylo možné umožnit účast všem zájemcům.

Tématem semináře budou aktuální informace pro obce, jako vlastníky sítí technické a dopravní infrastruktury, k jejich povinnostem v kontextu spuštění DTM kraje k 1. 7. 2024.

Seminář bude konat v úterý 16. dubna 2024 od 9:00 hod v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2.

Aktuální informace k DTM Jihočeského kraje pro obce

Dovolujeme si Vás pozvat na Informační seminář pro obce, na kterém Vám budou poskytnuty aktuální informace k DTM Jihočeského kraje, a to zejména z hlediska povinností uložených obcím jako vlastníkům/správcům/provozovatelům sítí technické a dopravní infrastruktury.

Seminář se uskuteční ve dvou termínech:

Zahájení testovacího provozu IS DTM

Začátkem července 2023 byl v souladu s Etapami zahájení provozu Informačních systémů DTM krajů zahájen testovací provoz Informačního systému Digitální technické mapy kraje. V jednotlivých krocích testovacího provozu bude zároveň v souladu s Rámcovým harmonogramem klíčových kroků při budování IS DMVS realizováno vzájemné testování napojení těchto informačních systémů a ověřování datových toků.

Subscribe to