Dovolujeme si Vás pozvat na Informační seminář pro obce, na kterém Vám budou poskytnuty aktuální informace k DTM Jihočeského kraje, a to zejména z hlediska povinností uložených obcím jako vlastníkům/správcům/provozovatelům sítí technické a dopravní infrastruktury.

Seminář se uskuteční ve dvou termínech:

  • pondělí 18. 3. 2024 od 15:30 hod,
  • pátek 22. 3. 2024 od 9:00 hod,

v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2. Seminář není prioritně určen pro obce, které se účastní 2. vlny mapování pro DTM Jihočeského kraje (seznam zde). Pro tyto obce bude zorganizován samostatný seminář v jiném termínu.

Program:

  1. Aktuální informace o DTM Jihočeského kraje
  2. Portál DMVS (zadávání částí a rozsahů editace DTI v Informačním systému DMVS)
  3. Povinnosti obce jako editora DTM Jihočeského kraje
  4. Metodická pomoc krajského úřadu obcím
  5. ČEVAK jako editor vodohospodářských dat pro obce
  6. Dotazy a diskuze

Pro účast na semináři prosím vyplňte přihlašovací formulář.

Další informace naleznete v sekci Pro obce.