Pro obce zapojené do 2. vlny DTM Jihočeského kraje pořádáme informační seminář, kde budou poskytnuty aktuální informace k harmonogramu příprav veřejné zakázky "Pořízení dat technické infrastruktury pro projekt Rozvoj digitální technické mapy Jihočeského kraje", a dále k povinnostem obcí jako vlastníků technické a dopravní infrastruktury v kontextu spuštění DTM Jihočeského kraje k 1. 7. 2024.

Seminář se koná ve 2 termínech:

  • 20. května 2024 od 16 hod
  • 22. května 2024 od 9 hod

v hlavní budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích, v kruhovém sále zastupitelstva.

K účasti na semináři je nutné se registrovat prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

Program semináře:

  1. Aktuální informace o stavu DTM JČK
  2. Stav veřejné zakázky "Pořízení dat technické infrastruktury pro projekt Rozvoj DTM JČK"
  3. Portál DMVS (zadávání částí a rozsahů editace DTI v Informačním systému DMVS)
  4. Předpokládaný rozsah součinnosti obcí dle Smlouvy o spolupráci
  5. Povinnosti obce jako editora DTI v kontextu projektu DTM2
  6. ČEVAK jako možný editor vodohospodářských dat obcí
  7. Dotazy a diskuze