Dne 1. 7. 2024 byla spuštěna Digitální technická mapa Jihočeského kraje (DTM JČK).

Portál DTM JČK naleznete na adrese https://jck.krajdtm.cz/, kde si můžete prohlížet data prostřednictvím veřejně dostupné mapové aplikace a využívat další funkcionality.

Další aktuality a informace pro všechny dotčené subjekty budou zveřejňovány již jen na Portálu DTM JČK.