Prezentace ze seminářů

9. setkání geodetů Jihočeského kraje dne 24. 5. 2022 - prezentace, anketa

Digitální technická mapa Jihočeského kraje z pohledu geodeta (28. 6. 2022 a 20. 7. 2022) - prezentace 1, prezentace 2 (12. 9. bylo modelové dgn a prezentace 2 upraveny v částech týkajících se mapování ZPS ve více levelech)

  • Modelový příklad Třeboň - DGN (v8) obsahuje konstrukční linie, podrobné a definiční body z modelové lokality. Některé plochy byly uzavřeny Neidentifikovatelným liniovým objektem, ID 0100000321 tak, aby šlo zaplochovat co nejvíc z dané lokality. Jednotlivé objekty jsou rozděleny do vrstev – např. L0_0100000299 – tzn. level 0, objekt 0100000299 – hranice budovy, či v případě bodových objektů B_L1_0100000002, tzn. level 1, objekt 0100000002 – definiční bod budovy. Jednotlivé kódy objektu můžete nalézt např. v přílohách č. 1 a 3 vyhlášky 393/2020 Sb. ve sloupci Kód typu objektu. Kresba byla vytvořena ze stávající DTMM Třeboň s využitím streetview (nejedná se o geodetické měření) a slouží pouze jako ilustrační příklad. Byla snaha dodržet všechna topologická pravidla, nicméně kresba neprošla žádnou kontrolou či validátorem dat.

Další zdroje informací