Dovolujeme si Vás pozvat na informační seminář týkající se problematiky pořizování dat pro digitální technické mapy krajů (DTM) zaměřený na činnost geodeta a jeho úlohu v procesu pořizování dat do DTM.

Seminář se koná v pátek 10. května 2024 od 11:00 hodin v kruhovém sále zastupitelstva, v hlavní budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

Seminář se koná za účasti zástupce České komory zeměměřičů.

K účasti na semináři je nutné se registrovat vyplněním formuláře.

Program semináře v blocích:

  1. Aktuální informace o DTM Jihočeského kraje
  2. Legislativa a metodika DTM
  3. Základní prostorová situace
  4. Technická infrastruktura
  5. Dopravní infrastruktura

Členění bloků (3.-5.):

  • Jak pořídit data (měření, odvozování ontologie)
  • Jak data zpracovat (možnosti zpracování, pravidla zpracování)
  • Jak data předat (předběžné kontroly, kontroly, posílání dat)

Na Vaši účast i případné dotazy se těšíme.