Krajský úřad Jihočeského kraje uspořádal OPENDAYS ke slavnostnímu ukončení realizační fáze projektu „Digitální technická mapa Jihočeského kraje“.

Akce se uskutečnila pod záštitou náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Doc. Ing. Lucie Kozlové, Ph.D. a za účasti zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Agentury pro podnikání a inovace a dalších hostů dne 1. listopadu 2023 od 10.00 hod v kruhovém sále zastupitelstva kraje (hlavní budova Krajského úřadu Jihočeského kraje) ve formě celodenního semináře, na němž byly prezentovány výsledky projektu a jeho další rozvoj. Součástí programu byla i tematická soutěž o zajímavé ceny.

Příspěvky:

  • DTM z pohledu poskytovatele dotace – Ing. David Valíček, MPO ČR – prezentace
  • Digitální mapa veřejné správy – Ing. Jiří Formánek, ČÚZK – prezentace
  • Projekt DTM z pohledu dodavatele informačního systému – Ing. Karel Vondráček, GEOREAL – prezentace
  • Projekt DTM z pohledu dodavatele dat – Ing. Robert Šinkner, Sdružení TKP geo a Hrdlička – prezentace
  • DTM kraje z pohledu správce sítí technické infrastruktury – Ing. Ladislav Sochor, EG.D, a.s. – prezentace
  • DTM měst a obcí po zavedení DTM krajů – Ing. Miluše Dolanská, Ph.D., MěÚ Č. Krumlov – prezentace
  • Založení IS DTM a pořízení dat očima jeho správce – Mgr. Petra Ambrožová, OREG – prezentace
  • Provoz a další rozvoj DTM Jihočeského kraje – Ing. Romana Vačkářová, OREG – prezentace
foto_opendays1foto_opendays2foto_opendays3

Další fotografie naleznete na webových stránkách Jihočeského kraje.