logo eu

Vyhlášena veřejná zakázka „Zajištění odborného dohledu a dozoru nad kvalitou pořizovaných dat – konzultační služby pro přejímání pořízených dat“

Dne 17. 12. 2021 byla zveřejněna zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Zajištění odborného dohledu a dozoru nad kvalitou pořizovaných dat – konzultační služby pro přejímání pořízených dat“. Předmětem této zakázky je kontrola správnosti a přesnosti pořízených dat pro projekt DTM. Lhůta pro podání nabídek do 13. 1. 2022, 12:00 hodin.

Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele.

Vyhlášena veřejná zakázka "Informační systém Digitální technické mapy krajů (IS DTM krajů)"

Dne 3. 12. 2021 byla zveřejněna zadávací dokumentace k veřejné zakázce "Informační systém Digitální technické mapy krajů (IS DTM krajů)". IS DTM krajů je společnou veřejnou zakázkou 6 krajů (včetně Jihočeského kraje), kde Ústecký kraj je pověřen rolí centrálního zadavatele. Lhůta pro podání nabídek je do 5. 1. 2022.

Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele.

Vyhlášena veřejná zakázka "Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Jihočeského kraje"

Dne 3. 9. 2021 byla zveřejněna zadávací dokumentace k veřejné zakázce "Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Jihočeského kraje". Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení dat základní prostorové situace, technické infrastruktury a dopravní infrastruktury. Lhůta pro podání nabídek je do 12. 10. 2021.

Více informací naleznete na https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/450619.

Subscribe to