Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení digitální technické mapy a územně analytických podkladů

  • Ing. Romana Vačkářová, vedoucí oddělení, tel. 386 720 387
  • Mgr. Petra Ambrožová, správce a editor digitální technické mapy, tel. 386 720 393
  • Jakub Hulec, územní plánování, tel. 386 720 334

Nebo nás kontaktujte na dtm@kraj-jihocesky.cz.