Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu - Oddělení digitální technické mapy a územně analytických podkladů

  • Ing. Romana Vačkářová, vedoucí oddělení, tel. 386 720 387
  • Mgr. Petra Ambrožová, správce a editor digitální technické mapy, tel. 386 720 393
  • Bc. Jakub Hulec, referent ÚAP a editor digitální technické mapy, tel. 386 720 334
  • Ing. Aleš Dvořák, editor digitální technické mapy, tel. 386 720 363
  • Mgr. Zdeňka Vávrová, referent ÚAP a editor digitální technické mapy, tel. 386 720 333

Nebo nás kontaktujte na dtm@kraj-jihocesky.cz.