Mapování technické a dopravní infrastruktury obcí

Více informací o pomoci obcím pro splnění povinnosti editora DTM Jihočeského kraje naleznete na samostatné stránce.

Registrace obcí do Verifikačního registru DMVS

Ve čtvrtek 16. 6. 2022 byl na všechny obce rozeslán průvodní dopis s žádostí o registraci obce do Verifikačního registru DMVS. O přípravě tohoto kroku jsme obce informovali také prostřednictvím informačních listů kraje 11/2022/3/OREG.

Výzva k součinnosti měst, městysů a obcí při tvorbě DTM Jihočeského kraje

Dne 23. 12. 2021 vyzval krajský úřad obce Jihočeského kraje k poskytnutí součinnosti při založení DTM JČK dle přechodného ustanovení č. 1 zákona č. 47/2020 Sb.

Pokyny k předání vedených údajů o objektech a zařízeních, které jsou obsahem DTM, naleznete v následujícím dokumentu: Výzva pro obce

Prezentace ze seminářů

Spolupráce obcí

Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Jihočeského kraje

Další zdroje informací

  • Oficiální informace pro obce na stránkách ČÚZK včetně odpovědí na často kladené dotazy.
  • Informační list č. 19/2020 z 7. 10. 2020 (Upozornění na povinnost obcí)
  • Informační list č. 26/2019 z 18. 12. 2019 (informace a žádost o vyplnění dotazníku)