Mapování technické a dopravní infrastruktury obcí

Více informací o pomoci obcím pro splnění povinnosti editora DTM Jihočeského kraje naleznete na samostatné stránce.

Registr subjektů IS DMVS

Dne 18. 7. 2023 byla všem obcím Jihočeského kraje zaslána výzva k registraci do IS DMVS. Návody k registraci jsou vystaveny na rezortní stránce, v sekci DMVS.

Pokud obec nezná lokálního administrátora JIP na přidělení rolí uživatelům v OVM, je možné se dotázat na adrese helpdesk@czechpoint.cz nebo pokračovat podle příručky pro lokálního administrátora. Po přihlášení do JIP se postupuje podle tohoto návodu.

Výzva k součinnosti měst, městysů a obcí při tvorbě DTM Jihočeského kraje

Dne 23. 12. 2021 vyzval krajský úřad obce Jihočeského kraje k poskytnutí součinnosti při založení DTM JČK dle přechodného ustanovení č. 1 zákona č. 47/2020 Sb.

Pokyny k předání vedených údajů o objektech a zařízeních, které jsou obsahem DTM, naleznete v následujícím dokumentu: Výzva pro obce

Prezentace ze seminářů

  • Seminář pro obce zapojené do 2. vlny financování DTM (mapování TI) z 20. a 22. 5. 2024 - prezentace
  • Aktuální informace k DTM Jihočeského kraje (18. a 22. 3. 2024, 16. 4. 2024) - prezentace
  • Seminář s obcemi zapojenými do 2. vlny financování z NPO z 26. 7. a 15. 8. 2023 - prezentace 1, prezentace 2
  • Krajské setkání SMOČR z 30. 3. 2023 - DTM Jihočeského kraje - prezentace
  • Semináře DTM pro obce z 11/2022 a 02/2023 - prezentace
  • Seminář "Nové pojetí DTM dle platné legislativy" z 12. 4. 2022 - prezentace, leták, ukázky konsolidace dat
  • Webinář pro obce s existující DTM obce z 28. 6. 2021 - prezentace

Další zdroje informací

  • Oficiální informace pro obce na stránkách ČÚZK včetně odpovědí na často kladené dotazy.
  • Informační list č. 19/2020 z 7. 10. 2020 (Upozornění na povinnost obcí)
  • Informační list č. 26/2019 z 18. 12. 2019 (informace a žádost o vyplnění dotazníku)