Jihočeský kraj uspořádal ve dnech 28. 6. a 20. 7. 2022 informační seminář Digitální technická mapa Jihočeského kraje z pohledu geodeta

Program:

  1. Nové pojetí DTM dle platné legislativy (zákon 47/2020 Sb.),
  2. Stav pořízení DTM Jihočeského kraje,
  3. Principy aktualizace a výdeje dat z DTM kraje,
  4. Úloha geodeta v procesu zpracování dat pro DTM kraje,
  5. Jednotný výměnný formát DTM a jeho specifika,
  6. Odpovědi na případné dotazy a diskuze.

Prezentace ze semináře naleznete v sekci Pro geodety.

Další seminář je plánován na konec roku 2022.

Foto z 20220628