Dne 3. 9. 2021 byla zveřejněna zadávací dokumentace k veřejné zakázce "Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Jihočeského kraje". Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení dat základní prostorové situace, technické infrastruktury a dopravní infrastruktury. Lhůta pro podání nabídek je do 12. 10. 2021.

Více informací naleznete na https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/450619.