Dne 17. 12. 2021 byla zveřejněna zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Zajištění odborného dohledu a dozoru nad kvalitou pořizovaných dat – konzultační služby pro přejímání pořízených dat“. Předmětem této zakázky je kontrola správnosti a přesnosti pořízených dat pro projekt DTM. Lhůta pro podání nabídek do 13. 1. 2022, 12:00 hodin.

Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele.