Dne 3. 12. 2021 byla zveřejněna zadávací dokumentace k veřejné zakázce "Informační systém Digitální technické mapy krajů (IS DTM krajů)". IS DTM krajů je společnou veřejnou zakázkou 6 krajů (včetně Jihočeského kraje), kde Ústecký kraj je pověřen rolí centrálního zadavatele. Lhůta pro podání nabídek je do 5. 1. 2022.

Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele.