Dne 6. 1. 2022 byla podepsána smlouva o dílo „Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Jihočeského kraje“. Dodavatelem se stala společnost DTM JČK – TKP Geo a Hrdlička. Více informací naleznete v sekci Realizace projektu.