logo eu

Seminář DTM pro obce

Ve dnech 7. 11. 2022, 8. 11. 2022 a 21. 11. 2022 se v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje konal informační seminář pro obce týkající se problematiky DTM, zejména s ohledem na aktuální legislativu.

Program:

  1. Aktuální informace o DTM Jihočeského kraje dle platné legislativy (zákon 47/2020 Sb.),
  2. Povinnosti obce jako editora DTM Jihočeského kraje,
  3. Pomoc krajského úřadu obcím,
  4. Odpovědi na případné dotazy.

Semináře se zúčastnili zástupci 158 obcí Jihočeského kraje.

Vyhlášena veřejná zakázka „Zajištění odborného dohledu a dozoru nad kvalitou pořizovaných dat – konzultační služby pro přejímání pořízených dat“

Dne 17. 12. 2021 byla zveřejněna zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Zajištění odborného dohledu a dozoru nad kvalitou pořizovaných dat – konzultační služby pro přejímání pořízených dat“. Předmětem této zakázky je kontrola správnosti a přesnosti pořízených dat pro projekt DTM. Lhůta pro podání nabídek do 13. 1. 2022, 12:00 hodin.

Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele.

Vyhlášena veřejná zakázka "Informační systém Digitální technické mapy krajů (IS DTM krajů)"

Dne 3. 12. 2021 byla zveřejněna zadávací dokumentace k veřejné zakázce "Informační systém Digitální technické mapy krajů (IS DTM krajů)". IS DTM krajů je společnou veřejnou zakázkou 6 krajů (včetně Jihočeského kraje), kde Ústecký kraj je pověřen rolí centrálního zadavatele. Lhůta pro podání nabídek je do 5. 1. 2022.

Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele.

Vyhlášena veřejná zakázka "Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Jihočeského kraje"

Dne 3. 9. 2021 byla zveřejněna zadávací dokumentace k veřejné zakázce "Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Jihočeského kraje". Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení dat základní prostorové situace, technické infrastruktury a dopravní infrastruktury. Lhůta pro podání nabídek je do 12. 10. 2021.

Více informací naleznete na https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/450619.

Subscribe to