Jihočeský kraj od poloviny dubna do konce května 2023 provedl oslovení vybraných obcí s nabídkou účasti v 2. vlně mapování DTM Jihočeského kraje, kdy byly upřednostněny obce s nejnižším počtem obyvatel. Do datových schránek obcí byla rozeslána karta obce s uvedením předpokládaných délek sítí technické infrastruktury ve vlastnictví obce. Obce, které potvrzením karty vyjádřily zájem o spolupráci, jsou uvedeny v následující tabulce.

Zařazení obce na seznam není až do uzavření smlouvy mezi krajem a obcí závazné. Uzavírání smluv je předpokládáno v druhé polovině roku 2023, kdy se budou rovněž konat informační schůzky v prostorách krajského úřadu.

Více informací o 2. vlně mapování naleznete na samostatné stránce.