Jihočeský kraj ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a dalšími subjekty připravuje navazující program podpory rozvoje DTM z Národního plánu obnovy. Tato podpora prioritně pomůže obcím se zmapováním jejich infrastruktury pro účely DTM a pomůže splnit zákonné povinnosti obcí.

Abychom zjistili potřeby a zájem obcí o využití existujících geodetických zaměření infrastruktury či nové geodetické zaměření infrastruktury v jejich majetku, prosíme Vás o vyplnění dotazníku na adrese https://dtm.bconetwork.cz/.

Dotazník vyplňte do konce února 2023.