Český úřad zeměměřický a katastrální zahájil provoz nové verze Informačního systému Digitální mapy veřejné správy. Zároveň byla aktualizována dokumentace Podrobného popisu služeb IS DMVS.