Dne 3. 4. 2023 byl na adrese https://dmvs-i.cuzk.cz/portal spuštěn Portál DMVS umožňující testovat volání evidenčních, editačních a výdejových služeb.

Možnosti testovacího provozu byly prezentovány také na semináři ČÚZK konaném dne 29. 3. 2023. Prezentace ze semináře jsou k dispozici zde.