Ve Sbírce zákonů vyšla dne 23. 6. 2023 pod č. 186/2023 vyhláška, kterou se novelizuje vyhláška č. 393/2020 sb. o digitální technické mapě kraje.